Wednesday, February 23, 2022

COVID-19 LAWAN ROKOK.


Statistik Kematian Kerana COVID-19 dan kerana merokok.


Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan setakat 21 Februari 2022, seramai 32,390 orang telah meninggal dunia kerana COVID. Ini adalah angka kumulatif untuk tempoh 3 tahun. 

Manakala bilangan yang meninggal dunia kerana merokok (Astro Awani - 20 Februari 2022) adalah dianggarkan seramai 27,000 orang pada SETIAP TAHUN. 

Kesimpulannya. Kedua-dua statistik kematian tu menakutkan saya tetapi statistik kematian kerana merokok lebih merisaukan saya. 

22022022.